Premiats al 
XIè Premi de Dibuix i Gravat 
Joan Vilanova 


 
1er. Premi Dibuix 
JOSEP GRIFOLL 


 
1er. Premi de Gravat 
SALVADOR PLANS 


Accèssit de Dibuix 
RAMON Mª JOUNOU 
Accèssit de Gravat 
ANNA VILARRÚBIAS 
 
Premiats al 
Concurs de Pintura Ràpida 
de la LLUM 2001 


1r. Premi 

2n. Premi 

3r. Premi 

4t. Premi 

5è Premi