MANRESA

Final de la CODEP (Regio7 14-01-2011)

Roda de premsa - editorial

Coordinadora
de defensa de
l'Ensenyament P˙blic

FORMEN PART DE LA CODEP: Associacions de mares i pares d'alumnes de les escoles Anselm Cabanes, Francesc Barjau,Pare AlguÚ, Sant Ignasi, Serra i H˙nter, pare Ignasi Puig, Flama, Bages, Puigberenguer i Renaixenša.
Associacions de mares i pares d'alumnes dels Instituts Guillem i CatÓ, LacetÓnia . LLars d'Infants Espurna, Picarol i Ginesta. FAPAES. FAPAC .CC.OO, UGT, USTEC, CUP, ERC, IC, PSC, PSUC Viu. Federaciˇ Associacions de Ve´ns de Manresa 

COMUNICAT DE LA CODEP

En data del 15 de desembre del 2010 es duu a terme la última reunió de la Coordinadora de Defensa de l’Ensenyament Públic, entitat constituïda el 28 de maig del 1996. Amb una llarga trajectòria de gairebé 15 anys s’ha treballat conjuntament associacions de pares, sindicats, partits polítics, i membres de col·lectius educatius en la defensa de l’ensenyament públic de Manresa i també de la comarca del Bages.
Valorem aquest treball com una experiència interessant d’intercanvi d’informació, de debat educatiu constructiu, de cerca de consens en temes importants buscant una veu comuna en qüestions educatives. Hem defensat l’escola pública de qualitat independentment del color polític dels governants, davant de les administracions: Departament d’Educació, regidoria d’educació de l’Ajuntament, Consell Comarcal… Hem participat de forma activa a partir de representants en les comissions de treball creades per l’Ajuntament.
Volem agrair el recolzament social que hem tingut i la capacitat dels representants de transmetre als centres educatius i al conjunt de la ciutadania les nostres inquietuds.
La CODEP es va crear com a resposta a una situació difícil. En iniciar-la érem conscients que naixia per desaparèixer en el moment en que s’anessin superant els nombrosos dèficits que venia patint l’ensenyament públic. Ara, encara queda molt per resoldre i el futur de les escoles publiques es pot veure qüestionat des de la pròpia administració i no es pot baixar la guàrdia per defensar l’escola de tots i totes. Segueix la voluntat dels centres educatius de treballar unint esforços i per això hi ha col·lectius com la FAMPA que podranposar la seva capacitat organitzativa al servei de la defensa del interessos de l’ensenyament públic.
Els temps canvien i a la CODEP li feia falta, com en tota organització una renovació a fons dels seus membres. Però els darrers temps ha disminuït considerablement la presencia de representats bàsicament dels centres d’Educació Infantil i Primària. També cal considerar que aquest curs tres de les persones que varen iniciar la CODEP (Jaume Serra, Fina Barroso i Ignasi Segon) ja no estan vinculats directament amb el món educatiu. Un col·lectiu com la CODEP, ha de comptar amb un suport ampli dins del món educatiu per poder defensar amb força els temes, i sense aquest suport la CODEP no tindria la credibilitat que l’ha caracteritzat. Al dissoldre la CODEP, presentaran també la seva dimissió els representants al Consell Escolar i a les diferents comissions.
S’ha previst, passat festes fer pública la decisió convocant una roda de premsa en presencia dels mitjans de comunicació.
La CODEP mantindrà al menys fins a finals de curs la seva web www.lasequia.org.codep amb la documentació que ha anat incorporant des dels inicis el Jaume Pintó.
Finalment volem agrair molt especialment a l’escola Renaixença el fet d’haver-nos cedit un espai de reunió al llarg d’aquests anys.
És tasca de tots, cadascú des del seu lloc el seguir defensant un ensenyament públic de qualitat per els nostres fills.

Manresa 15 de desembre de 2010