[Cooperació Internacional]

Responsabilitat Social

   Des de fa temps el voluntariat col.laborava en iniciatives per recolzar alguns països en vies de desencvolupament o per denunciar situacions injustes, però no va ser fins a fnals de 1995 que es va constituir un grup estable que treballa aquestes temàtiques.
    Actualment el grup regular és format per vuit persones, però per realitzar algunes campanyes es compta amb la col.laboració de la resta del voluntariat de Creu Roja Juventut.
    L'objectiu essencial d'aquest grup és el de crear actituds positives en la població, és a dir, donar informació per entendre les causes reals dels desequilibris nord/sud, dels conflictes, anant més enllà de les filtrades notícies als mitjans de comunicació. Als països en vies de desenvolupament hi ha col.lectius que saben què necessita el seu poble i quina és la seva manera de viure el món; només cal no ofegar-los, no voler reproduir els nostres esquemes,...

[Nicaragua]

    Donar eines, recolzar les seves iniciatives és la línia de treball que es vol seguir, però sobretot, apropar els nostres ciutadans, que sovint la pobresa del 3r món és el preu de mantenir el nostre ritme de vida, de mantenir unes rel.lacions injustes. Els canvis no han de començar al 3r món, son comprís de cada ciutadà i ciuadana de Manresa. El grup de cooperació internacional vol acostar al ciutadà totes aquelles coses que podem canviar aquí, per poder dignificar la vida allà.
    La metodologia de treball en grup és a partir de realitzar reunions, tant per organitzar activitats com per rebre formació que permeti millorar el coneixement de la tasca a realitzar. És important tenir en compte que Creu Roja Juventut no treballa ells temes de Cooperació Internacional de forma aïllada, sinó en coordinació amb altres ONG de Manresa. Des de el Consell es realitzen campanyes conjuntes, sumant recursos i esforços. Actualment, es participa en dues comisions de treball: Comissió de Sensibilitzada i Comissió d'Educació per el Desenvolupament.
    El treball en grup ara s'ha concretat en diferents actuacions. Es va realitzar un cicle de xerrades per conèixer la realitat de diferents països. Es va col.laborar en algunes estades de nens i nenes saharians a Manresa. Pel darrer Sant Jordi es va enjegar una campanya de recollida de llibres de text per a escoles de Perú; durant l'estiu, un grup de voluntaris i voluntàries de Creu Roja Catalunya van poder fer el seguiment a Perú de com havien arribat els materials i de quina era la seva utilització. També es va engegar la col.laboració amb el projecte d'Olles Comunals a Nicaragua, tant enviant recursos (es va rebre una subvenció de l'Ajuntament), com iniciant un intercanvi entre voluntaris i voluntàries d'ambdós països. A més, juntament amb el Consell Municipal de Solidaritat, es va fer una parada de difusió i una exposició en el marc de la Setmana Solidària (Novembre de 1996).
    Actualment, es continua treballant en la mateixa línia vertebrant la tasca entorn a diferents projectes:
    - Col.laborar en la plataforma de suport als refugiats ruandesos.
    - Ajudar als refugiats Albanokosovars.
    - Continuar l'intercanvi i suport a Nicaragua.
    - Realitzar dinàmiques a diferents grups d'infants i joves d'esplais per treballar les actituds
      solidàries des de les primeres edats.

  [Cooperació Internacional]

    " Com a grup de Cooperació, us volem a fer arribar que per a nosaltres ha estat molt enriquidor conèixer dàltres cultures i veure que molta gent, des dels seus humils recursos, té una gran vitalitat i una manera d'afrontar el dia a dia amb plena força. La Cooperació reb tant com és dona i sovint mès. "

[Tornar]

 

[© Creu Roja a Manresa 1999. Tots els drets reservats.]