[Infāncia]

Infància

   Creu Roja a Manresa, té dedicada dues grans arees per a la infància:
 

  Casal-Ot

  Ludoteca Ludugurus

[Tornar]

 

[Š Creu Roja a Manresa 1999. Tots els drets reservats.]