Parròquia | Taula de Joves | Els Locals | La Gent | El Full | Les Fotos | La Rectoria
 
Peregrí
BENVINGUT a
La WEB de la
 
Taula de Joves  
TAULA DE JOVES

* Consulta les activitats dels joves, taules de joves, misses joves, músics

TAULA DE JOVES
Activitats
 Sortida
Reunions
  Actes de la taula de joves
  Calendari de Reunions
Misses joves
Músics
 Programes Misses Joves
 Concert Llum
Racó de Pregària