Parròquia | Taula de Joves | Els Locals | La Gent | El Full | Les Fotos | La Rectoria
 
Peregrí
BENVINGUT a
La WEB de la
 
Calendari Acte del Calendari  
ACTE DEL CALENDARI

Reunió del Consell Parroquial

  Lloc: Rectoria
Dia: 07/07/2003
Hora d'inici: 21:00
Hora d'acabar: 23:00


Ordre del dia
 
* Salutacions
* Pregària
* Elecció d'un moderador (perquè dugui ja l'ordre de la reunió)
* Elecció d'un secretari d'actes
* Periodicitat de les reunions, durada, dies, hores, ... etc.
* A qui podríem demanar formar part del Consell d'economia?
* Quines prioritats seria necessari marcar·nos?