Parròquia | Taula de Joves | Els Locals | La Gent | El Full | Les Fotos | La Rectoria
 
Peregrí
BENVINGUT a
La WEB de la
 
Calendari Acte del Calendari  
ACTE DEL CALENDARI

Reunió de Consell Parroquial

  Lloc: Rectoria
Dia: 04/12/2003
Hora d'inici: 21:30
Hora d'acabar: 23:00


Ordre del dia
 
* Pregària
* Debat i reflexió sobre la necessitat de l'aprofundiment del nostre coneixement i el de tots de la Paraula de Déu.
* Celebració de Nadal (temes i maneres de celebrar
*ho com més bé possible)
* Informacions dels diversos grups: Taula de Joves, Mijac, Vistadors de Malalts, Càritas,...
* Tor obert de paraules