Es tracta de cursos adreçats a treballadors i professionals en actiu.
El seu objectiu és que els treballadors puguin reciclar-se i adquirir nous coneixements per adaptar-se a les noves realitats. Estan pensats per millorar les habilitats professionals, l’ocupabilitat dels qui el cursen i permeten acreditar les competències adquirides durant la formació o l’experiència professional.
Els cursos, que estan subvencionats, poden estar adreçats a treballadors de sectors determinats o oberts a treballadors de tots els àmbits.

Al cercador avançat de Catalunya Professional hi ha una oferta de tots els cursos de formació continua que es porten a terme a Catalunya.

Cercador de Catalunya professional