Són cursos adreçats a persones en situació d’atur. De fet, per tal de poder-hi accedir cal demostrar que no es treballa i estar inscrit a l’oficina del servei d’ocupació com a demandant de feina.
Generalment són cursos subvencionats de manera que resulten gratuïts per a qui els cursa. Amb aquesta formació s’adquireixen els coneixements bàsics per a oficis i professions que tenen una demanda important de personal.

Molts dels cursos de Formació Ocupacional porten associat un certificat de professionalitat, que és un document oficial que acredita coneixements i habilitats per desenvolupar una professió de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

El cercador del SOC permet buscar els cursos per comarca, municipi i especialitat. S’hi pot trobar el llistat actualitzat de cursos de formació ocupacional, així també com la seva durada, el temari i el centre que l’ofereix entre d’altres dades.

Cercador del SOC