Els graus universitaris són estudis universitaris superiors al final dels quals s’obté una titulació oficial de graduat/graduada. La seva durada mínima és de quatre cursos acadèmics.

Hi ha diferents formes per accedir al grau. Si es té el títol de batxillerat s’hi pot accedir fent les proves d’accés a la universitat, la selectivitat. Si s’ha fet un cicle formatiu de grau superior es pot accedir als estudis universitaris amb la nota mitjana del cicle. Si aquesta no és suficient es pot fer una part específica de la selectivitat.

Si es disposa d’un titulació universitària, aquesta permet accedir a nous estudis. Es pot fer usant la mateixa via d’accés que per a la primera carrera o amb una prova específica.

També hi ha una prova específica per als majors de 25 anys que no compleixen amb cap dels requisits anteriors.

Els postgraus són formació universitària especialització que es poden fer un cop es té la titulació de grau, en finalitzar-los s’obté el títol oficial de màster i doctorat

Al Bages, tant la FUB-UManresa com la UPC ofereixen estudis universitaris al Campus Manresa. També hi ha una delegació de la UOC, institució centrada en formació universitària a distància i l’hospital universitari pels estudis de medicina resultat de la col·laboració d’Althaia amb la Universitat Internacional de Catalunya.

Podeu trobar més informació dels estudis universitaris a:

FUB-UManresa Graus i postgraus relacionats amb salut, educació infantil i direcció d’empreses

UPC-EPSEM : Graus i postgraus relacionats amb electricitat, electrònica, mecànica, química i minera

UOC: Graus i postgraus impartits a distància