Aquest portal web és un recull dels diferents recursos formatius que hi ha a Manresa i a la comarca del Bages per a persones en edat laboral, és a dir, a partir dels 16 anys.

En els diferents apartats de la pàgina web hi consten els diferents tipus d’estudis que es poden portar a terme. Per una banda hi ha els estudis oficials i reconeguts en el mateix sistema educatiu com els cicles formatius de grau i mig i superior, així com també els graus i postgraus universitaris agrupats per les diferents universitats dels Bages que les ofereixen.

D’altra banda, hi trobareu els diferents tipus de formació per a persones que estan en situació d’atur i que tenen per objectiu reinserir-se al mercat laboral, ja sigui ampliant coneixements i formació o a través d’un reciclatge professional amb una formació que ofereixi millors possibilitats d’ocupabilitat.

També hi consta la formació adreçada a persones en actiu que volen millora les seves capacitats i coneixements professionals, ja sigui formació subvencionada o no.

Finalment, trobareu un apartat de recursos amb informació sobre beques, punts d’orientació, sistemes d’acreditació,..