El Pla de Transició a Treball és un tipus de Plans de Formació i Inserció. Estan adreçats a joves de més de 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat.
Aquests programes compten amb una part teòrica, pràctiques a les empreses i finalment es porten a terme accions de seguiment i orientació de l’alumne per tal d’aconseguir la seva inserció en el món laboral o educatiu.

A la web Edubages hi ha un recull de l’oferta d’aquest tipus de formació a la comarca del Bages.

Edubages-PFI

A la pàgina web Estudiar a Catalunya hi ha consta l’oferta d’aquest tipus que es fa a tot Catalunya i també una descripció de cadascun dels programes.

Estudiar a Catalunya-PFI