Reconeixement de les competències adquirides amb la formació professional

Hi ha diferents formes per reconèixer les competències assolides en l’experiència professional de la persona i també per reconèixer els aprenentatges assolits acadèmicament amb l’experiència laboral o en activitats socials.

Aquests processos són: l’Acreditació de competències, el Servei d’assessorament en la formació professional i el Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Si vols més informació sobre aquests reconeixements pots consultar el document adjunt.

Reconeixement de les competències adquirides amb la formació professional (27-10-2017)

Acreditació de competències

El certificat d’acreditació de competències està adreçat a les persones que han adquirit experiència professional al seu lloc de treball d’una forma no reglada i no tenen cap titulació que ho reconegui. Amb el certificat s’aconsegueix un document oficial que reconeix que es tenen els coneixements necessaris per realitzar una feina determinada i que s’està capacitat per portar-la a terme.

A la web Acreditat hi consten les diferents convocatòries per aconseguir el certificat i el procediment a seguir.

Acredita’t

 

Beques

Per tal de cursar diferents estudis i també per millorar la formació, les administracions compten amb nombrosos programes de beques, sobretot per als diferents estudis post-obligatoris.

A l’apartat de beques del Servei Educatiu del Bages hi un recull amb el link a les beques que ofereixen les diferents administracions per a cada tipus d’estudi.

Beques al web del Servei Educatiu del Bages

 

Orientació acadèmica

Pots trobar orientació i assessorament sobre què estudiar a l’Oficina Jove del Bages, als Punts d’informació i dinamització als centres educatius de secundària i a l’apartat d’orientació de la web Estudiar a Catalunya

 

Documents

Documentació sobre diferents tipus de formació