SIGUI ARRIBADA L’HORA PER A RESTABLIR EL TERME DE SALLENT DE LES CRUELS FERIDES AMBIENTALS QUE EL FUSTIGUEN DES DE TANTÍSSIMS ANYS!

 

 

Carta al Molt Honorable Sr. Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya

 

MOLT HONORABLE SENYOR,

 

En desitjar-vos tota mena d’encerts en la Vostra dura tasca, pel bé de Catalunya, dono per sobreentès que teniu perfecte coneixement de les causes que originen el CONSTANT PERJUDICI AMBIENTAL QUE SOFREIX SALLENT I EN GENERAL EL BAGES, AIXÍ COM ELS AQÜÍFERS I EL RIU LLOBREGAT, PER RAÓ DE COM ES VÉNEN CONDUINT LES EXPLOTACIONS POTÀSSIQUES.

 

Tot i així permeteu-me que us faci arribar les meves pròpies i modestes reflexions, juntament amb les actuacions que m’he sentit obligat a portar a terme, si més no com a senzill fill de Sallent.

 

RESOLUCIONS PRECIPITADES I FORA DE CONTEXT DEL GOVERN CESSAT.

 

Veient propera la fi del seu comandament, l’Administració en funcions va apressar-se a replantejar, en sentit de consentiment, l’ampliació del ja monumental rocam de residus salins a l’indret sallentí del Cogulló, pràcticament un runam que ja és més alt que qualsevol dels cims de l’entorn, tot i que no figura com a accident muntanyós en les autorutes aèries, qual cosa no deixa de ser perillós.

 

Cal dir que l’amuntegament actual, d’enormes proporcions, accelera a raó d’un nombre impressionant de tones de subproductes eliminats de comercialització, altament contaminants, com és ben sabut per tota administració i per tothom. El resultat és una degradació ambiental constant, per la salinitat que ha anat cobrint el sòl, l’atmosfera, el riu Llobregat, els aqüífers en general i les fonts del terme, pràcticament desaparegudes i ja sense cap mena de qualitat potable ni atractiva, per l’aspecte salobre que aflora arreu.

 

Amb les resolucions de darrera hora del govern cessant de la Generalitat, que poden tenir repercussions intolerables si no es declaren nul·les de ple dret -que jo que crec que ho són- el número d’hectàrees destinades a runam serà de més de 200, abarcant una superfície impensable, que ja al present causa un impacte ambiental impressionant, i que de cap manera es pot pretendre de dir que serà impermeable o que s’impermeabilitzarà. El resultat prou que és ben evident amb el que s’ha vingut tolerant fins ara, emmascarant amb que es complia amb mesures correctores, que probablement es volien emparar en els col·lectors de salmorres.

 

Després que la mina ve enriquint capitals particulars i societaris des de més de cinquanta anys, amb un procés de producció que només contempla l’extractiu i sense el final regeneratiu o de reducció dels residus, ni tractament de cap mena per a fer-los innocus, ni de retorn al subsòl profund d’on procedeixen, és temps i hora que no es pugui admetre que l’explotadora segueixi amb sistemes com fins ara, totalment fora de context en un món on el medi ambient és primordial i s’han humanitzat els processos industrials, que han d’assumir-ne els costos complementaris.

 

EL SUBSÒL EXPLOTAT AMENAÇA LA SUPERFÍCIE I LA PROPIETAT PÚBLICA I PRIVADA.

 

Sembla que ja no han de caure en cistell foradat les paraules que un eminent enginyer de mines -que poden ser confirmades per tants d’altres i per molts geòlegs- fa temps va pronunciar, junt amb estudis que en general crec que s’han volgut ignorar, potser per a no dramatitzar les causes reals de les bòfies cardonines: “Vosaltres potser no ho veureu, però els vostres néts podran veure com el sòl s’esfondra, perquè és com un formatge de Gruyère”.

 

TENIM L’OBLIGACIÓ DE FER UNA EXPLOTACIÓ RACIONAL DELS RECURSOS DEL SUBSÒL.

 

He de pregar que se m’excusi per si les paraules aportades no fossin exactes al peu de la lletra. però és real que el subsòl al Bages deu ser com un formatge de Gruyère, i els greus problemes soferts a la Vall Salina de Cardona i al barri de l’Estació de Sallent, entre altres indrets rurals, en són un clar testimoni. I és evident que no podem seguir amb ulls tancats i dir que s’apanyin i ja s’ho faran els que després vindran. Administrem els béns comuns, no pas per a espoliar-los. I, en aquest punt i abans que no sigui massa tard, és hora de que entre tots, amb els qui administren les mines i els seus treballadors, si cal amb els seus sindicats, preservem el sòl, el subsòl i el medi ambient, d’una vegada per totes.

 

Cerquem la germanor, no volem enfrontaments, jo voldria que prevalgui una bona cultura política i empresarial. I per a això cal diàleg, atents a que no tenim cap dret a hipotecar el futur del país, com tampoc hem de desitjar que no es puguin pagar les hipoteques personals del temps present. I per aquesta raó, no s’ha d’admetre la política de la por que alguns directius propaguen, amenaçant amb tancament i pèrdua de llocs de treball si cessa la producció, en una velada motivació de xantatge. Que es produeixi, però amb mesura i tecnologia al dia, que no posi en perill la riquesa de tot un país per a defensar uns escassos salaris, gens compensats per la gran riquesa natural del subsòl que emigra a favor de tercers, quan no d’estranys, que temps a venir poden desaparèixer deixant un territori transformat en una desferra.

 

UNA EXPLOTACIÓ MINERA RACIONAL HA DE PROMOURE MÉS LLOCS DE TREBALL.

 

Les explotacions més modernes i modernitzades –i és indiscutible que s’ha de modernitzar una explotació que usa tècniques, amb resultat de producte final, pròpies d’ara ja fa més d’un segle- recondueixen els subproductes no comercials altra vegada a les galeries que abandonen. D’aquesta manera es reomplen “els forats del gruyère” i s’eviten els despreniments subterranis seguits de la repercussió d’esfondrament superficial, a voltes no pas pacífic i causant víctimes. Més d’un terratrèmol ha tingut l’epicentre en bòfies gegants degudes a l’extracció de minerals, especialment hidrocarburs. Una explotació racional, sigui reconductora de subproductes o de reelaboració a peu de mina en derivats comercials, o senzillament de reforç dels túnels excavats, va acompanyada de la necessitat de cobrir nous llocs de treball en les tasques pròpies de la tecnologia regeneradora, recuperadora, ecològica o de sosteniment, sigui com sigui que vulgui dir-se. De manera que la direcció d’una mina, que no vagi amb la política de la por per a que els treballadors li suportin una mineria bruta o poc adient. Els qui en tot cas han de tenir una mica de por de moment han de ser els capitalistes o els accionistes, perquè han d’invertir més en una explotació, per a que sigui racional i respectuosa amb el medi ambient, com és obligat, per a que no sigui exigible el principi de la U.E.: “qui contamina, paga”. I no s’hi val a dir que el reomplir no és possible perquè el subsòl minat s’eleva i limita espais. Si això es diu, és tant com admetre que s’està cometent un delicte ecològic, en trastornar el medi d’una manera irreversible.

 

 

LES MEVES AL·LEGACIONS EN PRO D’UNA ACTIVITAT MINERA ADIENT AL RESPECTE AMBIENTAL

 

Si no s’adopta una política medioambiental apropiada, ja podem dir que el Bages, dintre de poc, serà un territori definitivament empobrit, territorialment mort, amb les aigües contaminades i amb una atmosfera que no permet aspirar a que en el terme s’hi muntin empreses alimentícies, que no poden exposar els aliments a factors negatius, o mecàniques de precisió, que no poden acceptar cap mínim d’oxidació o alteració en les metalls que tractin. I d’aquí que, tot i que entenc que si no hi ha pronunciament i resposta superiors poca cosa valen, acompanyo a la present còpia dels escrits de manifestacions i al·legacions als que he donat curs, i als qui aquest tanca el cicle.

 

GUIÓ I CÒPIA DELS ESCRITS TRAMESOS

 

Amb aquest escrit es clou el meu periple per l’Administració, amb l’esperança que no es consumi que el runam salí de Sallent pugui seguir en la seva fantasmal progressió. I adjunto còpia de les manifestacions fetes fins al moment d’aquest comunicat, en ordre cronològic que és invers a aquell amb que han estat lliurats els documents als organismes corresponents.

 

1)       Escrit a l’Excm. Sr. Fiscal de Medi Ambient, amb registre d’entrada del 12 de gener del 2004. A la Fiscalia no donen el número de registre.

2)       Escrit a l’Hon. Sr. Conseller de Medi Ambient i Habitatge, amb registre d’entrada del 30 de desembre del 2003 número 016465.

3)       Escrit al Sr. Director General de Boscos i Biodiversitat, acompanyant-li còpia de l’anterior, registre d’entrada del 31 de desembre de 2003, número 016496.

4)       Escrit previ a l’Ajuntament de Sallent, registre d’entrada del 23 de desembre 2003, número 9325, en referència a la presumpta nul·litat dels darrers acords del govern en funcions de la Generalitat, ja substituït al present.

 

per tot el que queda manifestat,

 

US DEMANO

 

Que tingueu en compte el que queda manifestat i, fent ús de les Vostres atribucions com a President de la Generalitat de Catalunya, ordeneu les accions que corresponguin, implicant els diversos departament en la negociació amb la direcció d’Iberpotash SA, si així s’escau, a la finalitat que, després de tants anys de govern monocolor que no ha superat l’acció degradatòria ambiental de Sallent i del Bages en general, s’apliqui la normativa escaient, la qual, ben atesa, ha de proporcionar nous llocs de treball en l’explotació de l’àrea afectada per la contaminació tant atmosfèrica com aquàtica, devaluadora del sòl que altrament és urbà. per quina raó cal arbitrar així mateix les mesures necessàries a la finalitat de que la propietat tant pública com privada del sòl no decaigui en els seus drets i possibilitats, tant d’ordenació industrial com comercial i urbana en general, havent de tenir en compte que cal preservar de l’empobriment que s’ha produït ja en diversos barris urbans, en els quals han de ser indemnitzats objectivament, a valor de restitució igual a la que es fruïa.

 

I d’acord al propi Estatut d’Autonomia, cal tenir ben present que: si per l’article 5 correspon a la Generalitat de Catalunya l’estructuració del territori, vol dir que no s’ha de limitar a nomenaments administratius, sinó que cal que aquests vetllin per al manteniment d’una estructura digna i habitable. L’art. 9.5 atorga la competència exclusiva al manteniment del patrimoni històric, i no hi ha patrimoni més valuós, històricament parlant, que el mateix territori i les seves riqueses naturals, inclosa la del subsòl. I no cal dir que queda obligada la Generalitat pels altres apartats del mateix article 9, especialment el també núm.9, en ordenació del territori i del litoral, urbanisme i habitatge. ¿Sabeu quants habitatges, al Bages, estan afectats i devaluats per culpa dels esfondraments provocats pel buidatge paorós del subsòl mineral? L’art.10 dóna competència en el règim miner i energètic (5) i protecció del medi ambient (6). Seguir com fins ara sona a mofa dir que, al Bages i a Sallent en concret, es protegeix el medi ambient, o que tenir un Departament i unes lleis concretades a aquest medi justament serveixin per a res.

 

I sense ànim de controvèrsia i estimant que aquest Govern que Vos presidiu sabrà fer front a les contingències compreses en aquest escrit i en els que segurament haurà lliurat l’Ajuntament de Sallent i altres instàncies tals com les plataformes ecològiques del Bages, no em resta res més que dir-vos que entenc que l’actuació que correspon per a eliminar els nous perills que s’albiren si es provoqués una muntanya de runam o residus potàssics a Sallent més extensa que l’actual, com per a eliminar l’actual (Cardona ho està fent), ha de ser una actuació conjunta de totes les forces polítiques, tant les que són al govern com a l’oposició, a la qual crec que se l’ha d’imposar plenament de l’acció que cal lliurar per a fer prevaler la preservació del territori i el benestar i la seguretat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que a Sallent i Bages en general, s’exposen a perills inadmissibles.

 

ALTRESSÍ DIC

 

Atesa la referència a l’Estatut d’Autonomia i que es preveu la seva modificació, crec que és indispensable que s’hi apliqui un major respecte a les persones i al territori, així com a la propietat, perquè, de tot això, l’Estatut gairebé en queda orfe, a part de les generalitats de l’article 8. I permeteu-me que acabi amb un clam: Sigui arribada l’hora per a restablir el terme de Sallent de les cruels ferides ambientals que el fustiguen des de tantíssims anys!

 

 

Sebastià Estradé

Barcelona, 14 de gener del 2004