Declaració de principis de política de medi ambient d'Iberpotash SA (*)
La realitat de l'explotació minera d'Iberpotash SA (**)

Realizará sus negocios y operaciones evitando, reduciendo y controlando cualquier efecto adverso sobre el medio ambiente y la comunidad local.

Sallent, Santpedor i Callús no poden utilitzar les seves aigües salinitzades. Sallent ha hagut de canviar el subministre. Les granges properes a les rieres de Soldevila, Riudor i Bellver no se'n poden abastir. La planta potabilitzadora d'Abrera (ATLL) prepara una inversió de 53 M€ en filtres per treure de l'aigua la sal abocada per Iberpotash a la conca del Llobregat.
Funcionará dentro de las normas apropiadas requeridas según la ley ambiental, regulaciones, contratos o códigos de práctica. Incompleix la normativa legal d'aigües (per la salinització que ocasiona), la de residus (per l'abocament de milions de tones anuals de residus salins sense condicions d'abocador) i la de restauració d'espais afectats per activitats extractives (no es restaura res).
Utilizará eficazmente los recursos mediante el buen uso de energía y materias primas en cualquier ámbito posible mediante un sistema jerárquico de reutilización y reciclaje antes de la disposición. 4 milions de tones de residus salins abocats anualment, una quantitat superior al total de residus urbans de Catalunya.
Operará la Calidad y los Sistemas de Dirección Ambientales (o dirigirá su funcionamiento) hacia Normas Internacionales.

La directiva 98/83/CE, sobre aigües potables, fixa un límit de 250 mg Cl-/L a les aigües destinades a consum. L'aigua del Llobregat el rebassa molt sovint, i no cal dir-ho les fonts i rieres directament salinitzades. La directiva 2000/60/CE marc sobre política d'aigües estableix la qualitat de la xarxa fluvial i la relaciona amb el subministre d'aigua. Les rieres salinitzades pels runams no aconsegueixen ni la mínima condició de salut ecològica.

Establecerá objetivos, metas y planes de acción para asegurar mejoras continuas Els runams de Sallent i Súria creixen cada dia més. La salinització directa s'estén cada vegada més a les aigües de Sallent, Santpedor i Callús, i s'agreuja en el conjunt de la conca del Llobregat
(*) segons publica la web d'Iberpotash SA
(**) a la vista de qui vulgui mirar