ANÀLISI D'AIGÜES
 
Dades de les estacions de les estacions de la xarxa de control de qualitat de l'aigua de l'Agència Catalana de l'Aigua; elaboració Montsalat

 

L 'aigua del riu Cardener, segons les dades compilades de la xarxa d'estacions de control de l'Agència Catalana de l'Aigua, pateix un increment de salinitat, tant de clorur, com de sodi i de potassi, entre Cardona i Manresa. L'increment de tots tres paràmetres és solidari, sobtat i situat a Súria, en concret al Fusteret, poc més avall d'on hi ha les instal·lacions i el runam de l'empresa minera Iberpotash. El riu Cardener, avall de Súria,es va mantenir durant l'any 2012 per sobre del límit de 250 mg Cl/L orientatiu a les aigües potables.

Les línies horitzontals situen els valors màxims orientatius establerts a la legislació d'aigües destinades de consum humà.