ANÀLISI D'AIGÜES
 
Taula de valors i gràfiques de clorurs, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2004, segons valors de les estacions automàtiques d'anàlisi situades a Cardona, abans de la mineria, i a Castellgalí, després de rebre les aportacions de sal de la mineria de Súria. Dades de l'Agència Catalana de l'Aigua. Compte, cada valor expressa només el resultat d'anàlisi d'un dia qualsevol del mes; no es tracta doncs de mitjanes, ni tampoc les mostres de les dues estacions automàtiques d'anàlisi corresponen sempre al mateix dia del mes.
SALINITAT AL RIU CARDENER, ANY 2004
Paràmetre
CLORURS
SODI
POTASSI
Potabilitat
(*) màx. 250 mg Cl / L
(**) màx. 200 mg Na / L
(***) màx. 12 mg K / L
Localitat
Cardona
Castellgalí
Cardona
Castellgalí
Cardona
Castellgalí
 
gener
28,8
330,6
13,43
143,7
1,14
34,64
febrer

-

180,0

-
77,5
-
18,44
març
33,7
262,6
15,55
114,7
1,26
26,80
abril
-
186,5
-
79,1
-
17,93
maig
-
318,0
-
137,0
-
34,66
juny
31,5
348,6
14,84
151,7
1,12
37,46
juliol
-
387
-
161,8
-
42,59
agost
-
-
-
-
-
-
setembre
22,2
175,9
11,17
75,2
0,77
18,16
octubre
-
174,3
-
70,3
-
17,98
novembre
-
-
-
-
-
-
desembre
-
290,4
-
124,4
-
28,96
 
mitjana any 2004

29,1

265,4

13,7
113,5
1,1
27,8
 
(*) Clorurs: < 250 mg Cl/L per R.D.140/2003; < 200 mg Cl/L per R.D.1138/90 anterior
(**) Sodi: < 200 mg Cl/L per R.D.140/2003; < 150 mg Cl/L per R.D.1138/90 anterior
(***) Potassi: < 12 mg K/L per R.D.1138/90; no obligatori per R.D.140/2003
 

Dades de clorurs, sodi i potassi al riu Llobregat l'any 2004, segons resultats de les estacions automàtiques d'anàlisi de l'ACA.