ANÀLISI D'AIGÜES
 
Taula de valors i gràfiques de clorurs, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2006, segons valors de les estacions automàtiques d'anàlisi situades a Cardona, abans de la mineria, i a Castellgalí, després de rebre les aportacions de sal de la mineria de Súria. Dades de l'Agència Catalana de l'Aigua. Compte, cada valor expressa només el resultat d'anàlisi d'un dia qualsevol del mes; no es tracta doncs de mitjanes, ni tampoc les mostres de les dues estacions automàtiques d'anàlisi corresponen sempre al mateix dia del mes.
SALINITAT AL RIU CARDENER, ANY 2006
Paràmetre
CLORURS
SODI
POTASSI
Potabilitat
(*) màx. 250 mg Cl / L
(**) màx. 200 mg Na / L
(***) màx. 12 mg K / L
Localitat
Cardona
Castellgalí
Cardona
Castellgalí
Cardona
Castellgalí
 
gener
--
--
--
--
--
--
febrer
--
261,1
--
118,8
--
57,47
març
46,9
290,4
23,16
143,1
3,32
70,26
abril
--
438,2
--
236,6
--
99,86
maig
--
493,0
--
246,8
--
122,40
juny
44,7

558,7

25,99
243,6
3,46
101,10
juliol
--
1327,0
--
765,0
--
112,10
agost
--
445,6
--
224,9
--
86,89
setembre
28,4
437,9
17,35
188,9
2,49
63,51
octubre
--
351,8
--
165,6
--
53,88
novembre
--
339,9
--
166,0
--
80,29
desembre
--
333,8
--
153,4
--
69,96
 
mitjana any 2006
40,0
479,8
22,2
241,2
3,1
83,4
 
Límits de potabilitat:
(*) Clorurs: < 250 mg Cl/L per R.D.140/2003; < 200 mg Cl/L per R.D.1138/90 anterior
(**) Sodi: < 200 mg Cl/L per R.D.140/2003; < 150 mg Cl/L per R.D.1138/90 anterior
(***) Potassi: < 12 mg K/L per R.D.1138/90; no obligatori per R.D.140/2003
 
Els valors excepcionalment alts del mes de salinitat al riu Cardener a Castellgalí del mes juliol del 2006, un estiu no especialment sec, són conseqüència dels vessaments del col·lector de salmorres a Antius (Callús) i a Manresa.
 
 
Més dades de salinitat a la conca del Llobregat i Cardener, segons anàlisis de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA :
Clorur, sodi i potassi al riu Llobregat l'any 2006,
Clorur, sodi i potassi al riu Llobregat l'any 2005
Clorur, sodi i potassi al riu Llobregat l'any 2004
Clorur, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2005
Clorur, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2004