ANÀLISI D'AIGÜES
 
Dades de les estacions de les estacions de la xarxa de control de qualitat de l'aigua de l'Agència Catalana de l'Aigua; elaboració Montsalat

 

La salinització de l'aigua del Llobregat no s'origina al tram final, a la comarca del Baix Llobregat on hi ha la gran aglomeració de població i indústries, sinó al seu curs mitjà, al tram del Bages. El major problema de contaminació salina és entre Balsareny i la confluència de la riera Gavarresa, és a dir, a Sallent. Encara la salinitat de l'aigua del Llobregat pateix un altre increment per la confluència del riu Cardener, al seu torn salinitzat a Súria. Les gràfiques de clorur i de potassi mostren una perfecta correlació; els dos valors van lligats. L'excés de clorur, aquesta salinitat que les grans plantes potabilitzadores eliminen amb tractaments molt cars i que necessita nous col·lectors de salmorres, és ben proporcional al contingut de potassi. No és estrany, ni és cap novetat; la mineria de potassa de Sallent i Súria és l'origen d'aquesta salinitat. Les dades analítiques de l'ACA ho testimonien perfectament.

Les línies horitzontals situen els valors màxims orientatius establerts a la legislació d'aigües destinades de consum humà.