ANÀLISI D'AIGÜES
 
Taula de valors i gràfica de clorurs al riu Llobregat l'any 2004, segons valors de les estacions automàtiques d'anàlisi de l'Agència Catalana de l'Aigua. Compte, cada valor expressa només el resultat d'anàlisi d'un dia qualsevol del mes; no es tracta doncs de mitjanes, ni tampoc les mostres de les diferents estacions automàtiques d'anàlisi corresponen sempre al mateix dia del mes.

CLORURS AL RIU LLOBREGAT, ANY 2004

Potabilitat = màx. 250 mg Cl / L per R.D.140/2003; < 200 mg Cl / L per R.D.1138/90 anterior
Localitat
Balsareny
El Pont de Vilomara
Castellbell i el Vilar
Abrera
Sant Joan Despí
El Prat de Llobregat
 
gener
29
184,6
248,1
272,8
213,3
365
febrer
31,4
275
174,9
210,8
212,9
214,6
març
35,9
196,4
219
236,7
212,7
243,4
abril
25,2
116,9
-
-
-
169,2
maig
23,1
99
171,5
193,8
173,3
186,4
juny
23,6
143,2
156,3
-
237,9
271,3
juliol
28,9
231,7
255,1
266,9
270,5
354,6
agost
-
-
-
265,2
-
-
setembre
26,1
195,5
270,7
223,5
-
-
octubre
32,9
261,0
198,5
238,8
266,1
414,0
novembre
-
-
216,5
222,2
246,3
325,2
desembre
41,2

240,7

232,7
-
-
369,6
 
mitjana any 2004

29,7

194,4
214,3
236,7
229,1

291,3

Dades de clorurs, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2004, segons resultats de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA.

Dades de sodi i potassi al riu Llobregat l'any 2004, segons resultats de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA