ANÀLISI D'AIGÜES
 
Taula de valors i gràfica d'ió potassi al riu Llobregat l'any 2004, segons valors de les estacions automàtiques d'anàlisi de l'Agència Catalana de l'Aigua. Compte, cada valor expressa només el resultat d'anàlisi d'un dia qualsevol del mes; no es tracta doncs de mitjanes, ni tampoc les mostres de les diferents estacions automàtiques d'anàlisi corresponen sempre al mateix dia del mes.

POTASSI AL RIU LLOBREGAT, ANY 2004

Potabilitat = màx. 12 mg K /L per R.D.1138/90 anterior
Localitat
Balsareny
El Pont de Vilomara
Castellbell i el Vilar
Abrera
Sant Joan Despí
El Prat de Llobregat
 
gener
1,2
17,69
24,11
26,49
19,18
28,64
febrer
1,3
28,25
17,71
18,96
22,14
22,03
març
1,33
20,02
21,97
23,5
19,29
21,14
abril
1,26
12,11
-
-
-
14,05
maig
0,92
8,35
15,29
17,55
14,56
14,79
juny
0,96
12,14
15,28
-
21,91
23,3
juliol
0,95
21,37
26,16
27,51
24,86
29,24
agost
-
-
-
30,18
-
-
setembre
1,3
18,76
27,18
28,88
-
-
octubre
1,29
25,72
21,29
23,97
24,68
31,01
novembre
-
-
20,60
22,59
23,49
27,22
desembre
1,54
21,25
24,62
-
-
30,24
 
mitjana any 2004
1,2
18,3
21,4
24,4
21,3
23,5

Dades de clorurs, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2004, segons resultats de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA.

Dades de clorurs i sodi al riu Llobregat l'any 2004, segons resultats de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA