ANÀLISI D'AIGÜES
 
Taula de valors i gràfica d'ió sodi al riu Llobregat l'any 2004, segons valors de les estacions automàtiques d'anàlisi de l'Agència Catalana de l'Aigua. Compte, cada valor expressa només el resultat d'anàlisi d'un dia qualsevol del mes; no es tracta doncs de mitjanes, ni tampoc les mostres de les diferents estacions automàtiques d'anàlisi corresponen sempre al mateix dia del mes.

SODI AL RIU LLOBREGAT, ANY 2004

Potabilitat = màx. 200 mg Na / L per R.D.140/2003; < 150 mg Na / L per R.D.1138/90 anterior
Localitat
Balsareny
El Pont de Vilomara
Castellbell i el Vilar
Abrera
Sant Joan Despí
El Prat de Llobregat
 
gener
15,72
84,3
112,0
130,2
105,5
211,9
febrer
18,01
132,1
91,3
116,6
109,3
117,5
març
21,37
91,9
100,4
118,4
106,5
132,9
abril
11,84
49,5
-
-
-
81,7
maig
12,34
43,5
74,7
88,9
81,23
93,8
juny
13,11
64,4
66,1
111,5
130,2
juliol
12,96
103,6
117,3
136,5
144,7
199,3
agost
-
-
-
122,6
-
-
setembre
15,14
94,5
125,4
152,7
-
-
octubre
18,57
119,8
90,9
117,0
146,7
266,7
novembre
-
-
92,4
113,1
132,0
187,3
desembre
23,79
116,8
111,8
-
-
228,4
 
mitjana any 2004
16,3
90,0
98,2
121,8

117,2

157,9

Dades de clorurs, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2004, segons resultats de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA.

Dades de clorurs i potassi al riu Llobregat l'any 2004, segons resultats de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA