ANÀLISI D'AIGÜES
 
Taula de valors i gràfica de clorurs al riu Llobregat l'any 2005, segons valors de les estacions automàtiques d'anàlisi de l'Agència Catalana de l'Aigua. Compte, cada valor expressa només el resultat d'anàlisi d'un dia qualsevol del mes; no es tracta doncs de mitjanes, ni tampoc les mostres de les diferents estacions automàtiques d'anàlisi corresponen sempre al mateix dia del mes. Amb el desviament del tram final del Llobregat, a partir del 2005 el col·lector de salmorres desemboca al riu Llobregat poc abans de l'estació de mostratge del Prat de Llobregat.

CLORUR AL RIU LLOBREGAT, ANY 2005

Potabilitat = màx. 250 mg Cl / L per R.D.140/2003; < 200 mg Cl / L per R.D.1138/90 anterior
Localitat
Balsareny
El Pont de Vilomara
Castellbell i el Vilar
Abrera
Sant Joan Despí
El Prat de Llobregat
 
gener
29,3
241,3
260,5
279,3
290,2
3859,4
febrer
37,0
274,5
287,5
320,8
335,1
11523,4
març
29,9
286,3
263,2
288,2
307,0
1709,9
abril
36,3
276,1
266,3
315,0
350,6
13821,8
maig
28,9
338,6
250,8
299,2
250,4
5931,6
juny
34,0
330,0
299,4
345,4
374,1
11083,8
juliol
31,0
314,4
287,8
286,2
232,8
9799,8
agost
30,7
572,1
--
--
--
--
setembre
35,1
478,6
171,7
256,4
289,0
--
octubre
49,6
447,3
224,3
237,3
280,2
321,5
novembre
51,2
295,3
379,3
236,4
204,8
208,6
desembre
48,4
523,7
308,4
300,4
292,4
400,8
mitjana any 2005
36,8
364,9
272,7
287,7
291,5
5866,1

Dades de clorurs, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2005, segons resultats de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA.

Dades de sodi i potassi al riu Llobregat l'any 2005, segons resultats de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA.

Dades de clorur al riu Llobregat l'any 2004, segons resultats de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA.