ANÀLISI D'AIGÜES
 
Taula de valors i gràfica d'ió potassi al riu Llobregat l'any 2005, segons valors de les estacions automàtiques d'anàlisi de l'Agència Catalana de l'Aigua. Compte, cada valor expressa només el resultat d'anàlisi d'un dia qualsevol del mes; no es tracta doncs de mitjanes, ni tampoc les mostres de les diferents estacions automàtiques d'anàlisi corresponen sempre al mateix dia del mes. Amb el desviament del tram final del Llobregat, a partir del 2005 el col·lector de salmorres desemboca al riu Llobregat poc abans de l'estació de mostratge del Prat de Llobregat.

POTASSI AL RIU LLOBREGAT, ANY 2005

Potabilitat = màx. 12 mg K /L per R.D.1138/90 anterior
Localitat
Balsareny
El Pont de Vilomara
Castellbell i el Vilar
Abrera
Sant Joan Despí
El Prat de Llobregat
 
gener
2,68
46,32
51,15
52,91
53,57
217,6
febrer
3,09
52,54
59,31
63,11
63,84
293,0
març
2,87
55,68
51,44
52,86
42,03
112,0
abril
3,01
57,27
55,86
59,10
62,91
465,0
maig
2,30
59,44
42,95
51,75
41,83
187,5
juny
2,84
63,30
66,86
72,52
71,16
357,1
juliol
2,92
68,83
56,36
54,99
40,76
271,1
agost
3,19
105,6
--
--
--
--
setembre
3,41
96,5
34,55
63,98
68,24
--
octubre
4,72
107,0
45,68
53,56
60,61
65,91
novembre
3,81
70,88
59,33
52,2
43,36
43,93
desembre
4,05
140,1
82,84
75,3
65,78
84,91
 
mitjana any 2005
3,2
76,9
55,1
59,3
55,8
209,8

Dades de clorurs, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2005, segons resultats de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA.

Dades de clorurs i sodi al riu Llobregat l'any 2005, segons resultats de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA.

Dades de potassi al riu Llobregat l'any 2004, segons resultats de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA.