ANÀLISI D'AIGÜES
 
Taula de valors i gràfica d'ió sodi al riu Llobregat l'any 2005, segons valors de les estacions automàtiques d'anàlisi de l'Agència Catalana de l'Aigua. Compte, cada valor expressa només el resultat d'anàlisi d'un dia qualsevol del mes; no es tracta doncs de mitjanes, ni tampoc les mostres de les diferents estacions automàtiques d'anàlisi corresponen sempre al mateix dia del mes. Amb el desviament del tram final del Llobregat, a partir del 2005 el col·lector de salmorres desemboca al riu Llobregat poc abans de l'estació de mostratge del Prat de Llobregat.

SODI AL RIU LLOBREGAT, ANY 2005

Potabilitat = màx. 200 mg Na / L per R.D.140/2003; < 150 mg Na / L per R.D.1138/90 anterior
Localitat
Balsareny
El Pont de Vilomara
Castellbell i el Vilar
Abrera
Sant Joan Despí
El Prat de Llobregat
 
gener
20,75
136,0
145,7
173,8
173,8
2374
febrer
26,00
159,7
155,6
194,3
205,5
5193
març
20,72
160,4
142,7
178,4
185,7
1052
abril
25,09
152,4
144,6
182,7
206,2
7807
maig
20,78
174,6
129,5
165,2
148,6
3025
juny
20,71
158,0
158,6
199,5
224,8
5952
juliol
21,17
167,3
137,7
148,3
144,3
4896
agost
22,33
276,2
--
--
--
--
setembre
23,44
256,8
92,88
131,2
149,4
--
octubre
29,47
247,2
119,0
133,5
163,6
197,6
novembre
33,25
154,9
233,3
125,8
108,8
114,3
desembre
30,82
264
167,1
175,9
184,8
297,9
 
mitjana any 2005
25,3
192,3
147,9
164,4
172,2
3090,9

Dades de clorurs, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2005, segons resultats de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA.

Dades de clorurs i potassi al riu Llobregat l'any 2005, segons resultats de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA.

Dades de sodi al riu Llobregat l'any 2004, segons resultats de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA.