ANÀLISI D'AIGÜES
 
Taula de valors i gràfica de clorurs al riu Llobregat l'any 2006, segons valors de les estacions automàtiques d'anàlisi de l'Agència Catalana de l'Aigua. Compte, cada valor expressa només el resultat d'anàlisi d'un dia qualsevol del mes; no es tracta doncs de mitjanes, ni tampoc les mostres de les diferents estacions automàtiques d'anàlisi corresponen sempre al mateix dia del mes.

CLORUR AL RIU LLOBREGAT, ANY 2006

Potabilitat = màx. 250 mg Cl / L per R.D.140/2003; < 200 mg Cl / L per R.D.1138/90 anterior
Localitat
Balsareny
El Pont de Vilomara
Castellbell i el Vilar
Abrera
Sant Joan Despí
El Prat de Llobregat
 
gener

--

--
--
--
--
--
febrer
39,3
224,6
234,0
230,4
220,3
246,4
març
25,4
313,6
298,6
279,8
426,5
270,6
abril
46,4
216,2
242,8
266,1
310,2
338,9
maig
--
229,1
296,0
322,5
383,5
551,1
juny
34,8
200,6
262,6
288,9
350,2
467,7
juliol
40,7
403,5
782,2
521,7
579,7
639,6
agost
33,3
276,8
348,5
453,1
355,9
431,9
setembre
59,9
305,4
317,5
271,8
293,1
356,3
octubre
34,6
261,3
277,7
293,5
309,7
466,0
novembre
40,1
235,3
296,8
317,5
354,5
411,0
desembre
47,1
284,7
299,5
331,3
339,3
339,3
mitjana any 2006
40,2
268,3
332,4
325,1
356,6
410,8
 
Els valors excepcionalment alts del mes de clorur del mes juliol del 2006, un estiu no massa sec, al riu Llobregat de Castellbell en avall són conseqüència dels vessaments del col·lector de salmorres a Antius (Callús) i a Manresa.
 
 
Més dades de salinitat a la conca del Llobregat i Cardener, segons anàlisis de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA :
Sodi i potassi al riu Llobregat l'any 2006,
Clorur, sodi i potassi al riu Llobregat l'any 2005
Clorur, sodi i potassi al riu Llobregat l'any 2004
Clorur, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2006
Clorur, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2005
Clorur, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2004