ANÀLISI D'AIGÜES
 
Taula de valors i gràfica d'ió potassi al riu Llobregat l'any 2006, segons valors de les estacions automàtiques d'anàlisi de l'Agència Catalana de l'Aigua. Compte, cada valor expressa només el resultat d'anàlisi d'un dia qualsevol del mes; no es tracta doncs de mitjanes, ni tampoc les mostres de les diferents estacions automàtiques d'anàlisi corresponen sempre al mateix dia del mes.

POTASSI AL RIU LLOBREGAT, ANY 2006

Potabilitat = 12 mg K/L per R.D.1138/90; no obligatori per R.D.140/2003
Localitat
Balsareny
El Pont de Vilomara
Castellbell i el Vilar
Abrera
Sant Joan Despí
El Prat de Llobregat
 
gener

--

--
--
--
--
--
febrer
3,54
47,15
50,63
47,48
39,51
43,45
març
3,38
73,99
76,00
65,12
47,79
44,46
abril
3,40
48,45
54,74
60,67
56,78
23,05
maig
--
52,55
69,10
72,10
67,26
87,37
juny
2,90
69,31
91,07
94,10
74,45
85,50
juliol
4,89
67,12
83,11
77,05
93,19
86,51
agost
2,87
57,20

71,51

85,15
58,98
63,25
setembre
4,26
61,92
57,11
49,19
44,40
58,64
octubre
2,55
54,09
60,38
55,43
55,19
90,56
novembre
2,98
53,82
69,34
73,55
82,05
72,08
desembre
3,32
62,60
62,19
67,16
62,43
62,43
mitjana any 2006
3,40
58,90
67,70
67,90
62,00
65,20
 
 
Més dades de salinitat a la conca del Llobregat i Cardener, segons anàlisis de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA :
Clorur i sodi al riu Llobregat l'any 2006,
Clorur, sodi i potassi al riu Llobregat l'any 2005
Clorur, sodi i potassi al riu Llobregat l'any 2004
Clorur, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2006
Clorur, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2005
Clorur, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2004