ANÀLISI D'AIGÜES
 
Taula de valors i gràfica d'ió sodi al riu Llobregat l'any 2006, segons valors de les estacions automàtiques d'anàlisi de l'Agència Catalana de l'Aigua. Compte, cada valor expressa només el resultat d'anàlisi d'un dia qualsevol del mes; no es tracta doncs de mitjanes, ni tampoc les mostres de les diferents estacions automàtiques d'anàlisi corresponen sempre al mateix dia del mes.

SODI AL RIU LLOBREGAT, ANY 2006

Potabilitat = màx. 200 mg Na / L per R.D.140/2003; < 150 mg Na / L per R.D.1138/90 anterior
Localitat
Balsareny
El Pont de Vilomara
Castellbell i el Vilar
Abrera
Sant Joan Despí
El Prat de Llobregat
 
gener

--

--
--
--
--
--
febrer
21,54
108,3
114,8
118,6
123,8
145,8
març
15,33
156,2
156,0
157,7
154,0
166,5
abril
27,56
112,8
129,4
158,5
178,3
154,6
maig
--
112,2
144,6
177,5
227,3
355,9
juny
20,51
90,82
120,7
157,0
199,9
318,1
juliol
24,42
205,1
423,0
284,6
339,6
356,2
agost
23,39
134,3
175,7
245,4
193,7
303,1
setembre
37,97
154,5
152,5
140,4
151,8
230,4
octubre
22,72
132,1
143,4
143,3
168,3
316,1
novembre
24,71
118,6
147,3
173,4
197,2
285,6
desembre
29,86
145,7
144,6
173,3
185,8
185,8
mitjana any 2006
24,80
133,7
168,4
175,4
192,7
256,2
 
Els valors excepcionalment alts del mes d'ió sodi del mes juliol del 2006, un estiu no massa sec, al riu Llobregat de Castellbell en avall són conseqüència dels vessaments del col·lector de salmorres a Antius (Callús) i a Manresa.
 
 
Més dades de salinitat a la conca del Llobregat i Cardener, segons anàlisis de les estacions automàtiques de mostratge de l'ACA :
Clorur i potassi al riu Llobregat l'any 2006,
Clorur, sodi i potassi al riu Llobregat l'any 2005
Clorur, sodi i potassi al riu Llobregat l'any 2004
Clorur, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2006
Clorur, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2005
Clorur, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2004