ANÀLISI D'AIGÜES
 
Dades de les estacions de les estacions de la xarxa de control de qualitat de l'aigua de l'Agència Catalana de l'Aigua; elaboració Montsalat

 

Evolució dels clorurs, sodi i potassi entre els anys 2007 i 2012 al riu Llobregat abans de la confluència amb el Cardener, al Cardener a Manresa i al Llobregat a Monistrol de Montserrat avall de la confluència, en base a les mitjanes anuals de resultats obtinguts a les estacions de la xarxa de control de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Destaca la reducció de salinitat al Llobregat entre el 2007 i el 2009, atribuïble en part als valors de salinitat intensificats pel gran episodi de sequera de l'any 2007 i dels primers mesos del 2008 i en part al progressiu funcionament de la rasa perimetral del runam del Cogulló. El riu Cardener es manté amb valors de salinitat més alts que el Llobregat, en aquests 6 anys sempre per sobre del límit orientatiu dels 250 mg Cl/L de les aigües potables. Destaca també la correlació existent entre els tres ions, que denota un origen comú.

Les línies horitzontals situen els valors màxims orientatius establerts a la legislació d'aigües destinades de consum humà.