ANÀLISI D'AIGÜES
 
EL RIU LLOBREGAT I ELS SEUS TORRENTS TRIBUTARIS A BALSARENY I SALLENT - any 1998
Riu / torrent
Localitat
(en sentit descendent de la conca)
Municipi
Clorurs
(mg/L)
Potassi
(mg/L)
(1)
Data mostra
Origen de la salinització, observacions
Llobregat Sortida del canal de Balsareny, abans de Vilafruns
Balsareny
22
--
03.10.1998
Valor de base del Llobregat, abans de l'activitat minera.
Torrent Vilafruns nord Sota el barri de Vilafruns, al nord
Balsareny
2500
400
03.10.1998
Runam de Vilafruns
Torrent Vilafruns sud Sota el barri de Vilafruns, al sud
Balsareny
2100
400
03.10.1998
Runam de Vilafruns
Llobregat Abans de la confluència de la riera de Conangle
Balsareny
60

< 20

03.10.1998
Runam de Vilafruns
Torrent de Conangle Abans de l'aqüeducte de la Sèquia de Manresa
Balsareny
70000
4000
03.10.1998
Runam de Vilafruns
Torrent del Solà Després del conjunt miner de la rampa i el pou 3
Sallent
22000
350
03.10.1998
Pou 3 de la mina de Sallent
Llobregat Al creuament de la cinta transportadora del pou 3
Sallent
60

< 20

03.10.1998
Runam de Vilafruns
Torrent de Soldevila Cruïlla entre el torrent i el camí de Sallent a Santpedor
Sallent
100000
20000
03.11.1991
Runam del Cogulló
Font de l'Illa La Botjosa, poligon de l'Illa
Sallent
125000
25000
03.10.1998
Runams de la Botjosa i del Cogulló
Surgència al Llobregat La Botjosa, surgència al marge dret del Llobregat
Sallent
57000
4000
03.10.1998
Runams de la Botjosa i del Cogulló
Llobregat La Botjosa, enfront de la surgència
Sallent
1700
250
03.10.1998
Runams de la Botjosa i del Cogulló
Llobregat La Botjosa, davant de les runes del molí
Sallent
1900
250
03.10.1998
Runams de la Botjosa i del Cogulló
Llobregat La Botjosa, a l'alçada de l'extrem sud del runam
Sallent
2050
300
03.10.1998
Runams de la Botjosa i del Cogulló
Torrent mas les Coves A la gasolinera del Lleó
Sallent
5000
800
03.11.1991
Runam del Cogulló
Llobregat La Botjosa, a l'extrem nord de la Corbatera
Sallent
2100
300
03.10.1998
Runam de Vilafruns, el Cogulló i la Botjosa.
Llobregat Sota el pont de la C-25, a l'extrem sud de la Corbatera
Sallent
175
50
03.10.1998
Runam de Vilafruns, el Cogulló i la Botjosa. Avall de la confluència dels canals

Anàlisi d'aigües del riu Llobregat i els seus torrents tributaris a Balsareny i Sallent - dades actuals

(1) Els valors de contingut en ió potassi són aproximats. Quan no es disposa de la dada s'indica "--". La presència d'ió potassi en una surgència o filtració salada testimonia el seu origen miner.