Més notícies en portada el dijous 2 d'octubre del 2003
El col·lector de salmorres del Llobregat té una porta oberta per poder-se ampliar

ENRIC BADIA/ Manresa.

La porta per ampliar el col·lector de salmorres en el tram de Manresa al seu desembocament és oberta. El departament de Medi Ambient de la Generalitat ha aprovat recentment el Pla de Sanejament de les Aigües Residuals Industrials (PSARI), en què s'inclou la possibilitat de fer un col·lector de salmorres des d'Igualada fins a l'actual col·lector del Llobregat, amb la qual cosa es pretén resoldre un problema d'abocaments de sals provinents del tractament de les pells, una indústria que té forta tradició a la comarca de l'Anoia.

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, ha explicat a Regió7 que el PSARI inclou la construcció d'un nou col·lector de salmorres a la zona del Besòs per reconduir residus d'indústries químiques, i que la possible construcció del col·lector de salmorres de l'Anoia connectat a l'actual del Llobregat «justificaria l'ampliació d'aquest últim». En paraules del conseller, la producció actual de les mines de Cardona, Súria i Sallent no fan necessària ara l'ampliació del col·lector, i ha assegurat que els incidents que hi ha hagut amb trencaments del col·lector no estan relacionats amb un excés de càrrega. Recentment, a Abrera hi ha hagut un d'aquests problemes amb un vessament significatiu de clorurs que la Generalitat està analitzant i que es van dissolent progressivament.

El conseller Espadaler, que va ser entrevistat a Televisió de Manresa, també va assegurar que la política del departament de Medi Ambient és de no ampliar la creació de residus miners, a Súria i a Sallent, per evitar que el problema de contaminació ambiental dels aqüífers continuï creixent. «El que hem de fer és no incrementar el volum de les muntanyes», va dir Espadaler, que va posar com a exemple de la política que voldria per al seu departament el projecte de restauració de la Vall Salina de Cardona, on es preveu treure els runams salins abandonats, venent d'una banda la sal que hi ha i que té una segona utilització en la indústria, i, d'altra banda, reintroduint material a l'interior de galeries que actualment s'estan explotant. A més a més, també es preveu que si es treuen les muntanyes de runams es pugui recuperar el curs del rierol Salat que actualment ja no circula per la superfície de la vall i crea molts problemes a la mina en el curs subterrani. Aquest projecte, però, de moment és oposat al de les mines de Sallent i Súria, que continuen fent créixer els runams, que tenen previst augmentar la producció i que han demanat ampliacions dels runams actuals. Espadaler va admetre que l'explotació de la mina havia creat riquesa al Bages, però també un problema mediambiental que no
ha estat tractat.