Més notícies en portada el dijous 15 de juliol del 2004
Un estudi fixarà quina incidència té la mina en el futur creixement de Sallent

ENRIC BADIA | Sallent

Els dos sectors per on Sallent havia previst desenvolupar el seu creixement urbanístic en el futur estaran aturats, com a mínim, durant un any més. Durant aquest temps, la Generalitat durà a terme estudis per determinar si el terreny és prou estable com per construir-hi edificis. L'episodi d'esfondrament del barri de l'Estació de Sallent va posar sota sospitat tota la zona del municipi que tingui el subsòl foradat arran de l'activitat minera que s'hi ha dut a terme des dels anys 20. Els estudis que s'han de dur a terme aniran a càrrec de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Tenint el seu creixement hipotecat, Sallent espera ara poder trobar noves zones on poder desenvolupar-se urbanísticament, i que no suposin un trencament sobre l'actual nucli de població. Mirella Cortès (ERC), alcaldessa de Sallent, ha explicat que manté una fluïda relació amb el departament de Política Territorial i Obres Públiques per tal de trobar una solució a la manca de terreny edificable i, també, per poder determinar si les zones que ara estan aturades tenen o no perill.

Sallent havia previst el seu creixement cap als sectors de les granges del Pal i del riu Cornet, i havia fet l'aprovació inicial de la modificació del pla general urbanístic per preveure aquesta zona de creixement des de la primavera del 2003. A l'octubre del mateix any, però, després de les eleccions municipals i abans de les autonòmiques, el director general d'Urbanisme, Damià Calvet, va comunicar a l'Ajuntament que, d'acord amb els seus tècnics, amb els de Planejament i el servei de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, havien de plantejar aquest aturada temporal del pla urbanístic de Sallent.

ERC, per la seva part, fa costat a l'Ajuntament de Sallent. El portaveu del grup parlamentari, Josep Huguet, va demanar al departament de Política Territorial i Obres Públiques en quina situació estava el planejament de Sallent. Des de la Generalitat s'ha explicat que «s'ha emès un primer informe geològic sobre la seva idoneïtat urbanística, però no s'han fet estudis topogràfics» i, a més a més, per part de «l'Institut Cartogràfic de Catalunya, es prepara el pressupost i la proposta per fer el corresponent estudi». Els sensors que s'han d'instal·lar per fer l'estudi tenen un cost que supera els 60 milions de pessetes. Mirella Cortès confia que abans d'arribar el mes d'agost pugui presentar una proposta per resoldre aquest conflicte, que suposi tenir una zona de creixement a l'entorn del nucli urbà. A banda dels projectes urbanístics que pugui tenir qualsevol govern, Sallent té dos problemes socials: la reubicació del barri de la Butjosa, situat a la vora de les instal·lacions mineres, i la del barri de l'Estació, afectat pels problemes de subsidències (moviments del subsòl).