Més notícies en portada el diumenge 29 de desembre del 2002 


Sallent ha de fer una planta per tractar l'aigua i reduir una salinitat excessiva

ENRIC BADIA/PEPA MAÑÉ/Sallent

Els problemes de presència en excés de ferro i manganès a l'aigua de la xarxa d'aigua potable de Sallent i uns nivells de salinitat que han arribat a ser vuit vegades superiors als recomanats han portat l'Ajuntament de Sallent a prendre la decisió de fer una depuradora d'aigua potable per poder donar als ciutadans millor qualitat d'aigua. La depuradora s'està construint a la zona dels horts del Trabal, molt a prop de l'actual estació de bombament, i té un pressupost de 968.000 euros, una mica més de 161 milions de pessetes, una despesa que inicialment assumeix l'Ajuntament, tot i que l'alcalde, Jordi Moltó (CiU), confia que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) hi farà una aportació.Sallent ha hagut de prendre mesures d'emergència en els darrers mesos per pal·liar els problemes amb l'aigua. La salinització dels dos pous que eren la principal font d'abastament ha fet que el municipi hagi hagut de comprar aigua a Balsareny.

Una compra que va anar acompanyada de la instal·lació d'una canonada des de Balsareny fins a Sallent per poder barrejar les aigües i poder reduir els nivells tant de clorurs com de ferro i de manganès. A més a més, també es va drenar el riu per afavorir l'entrada d'aigua del Llobregat a l'aqüífer i fer-hi baixar el percentatge de sal.Les analítiques de qualitat de l'aigua van advertir l'empresa que fa la gestió de l'aigua, Sorea, del problema, i molts veïns de Sallent van trobar el problema a casa, amb rentaplats i màquines de rentar que o bé no donaven el rendiment esperat o bé van tenir avaries. En canvi, segons els tècnics, l'alta presència de clorurs en l'aigua no afecta la condició de potabilitat. Amb la planta, Sallent continuarà extraient aigua dels pous, però també té previst poder-ne agafar del riu Llobregat i, si cal, de Balsareny, com fa ara.

L'alcalde de Sallent, Jordi Moltó, assegura que la preocupació de l'Ajuntament per la qualitat de l'aigua ve del 1987 i que entre els primers grans projectes que va afrontar com a alcalde hi ha construir una depuradora, un projecte que s'ha anat ampliant amb els anys i que al final ha de servir per portar aigua a Artés, Avinyó, Calders, Talamanca i Mura, a més a més de Sallent. Aquest projecte, però, encara no està materialitzat, tot i que a partir del 2003 afrontarà la recta final i el 2005 podria estar acabat. Justament el fet de no poder disposar encara d'aquesta aigua ha fet que Sallent es decidís a fer el seu projecte.Moltó i Joan Ramon Lladó, responsable de Sorea a la Catalunya central, entenen que fer una planta potabilitzadora era una decisió inqüestionable en aquests moments i que també serà una garantia per als futurs creixements del poble. La planta tindrà una capacitat per tractar 160m3/h (3.500m3/dia), que és, aproximadament, el consum actual. Quan hi hagi l'altra planta, Sallent tindrà el doble d'aigua.