Enrere

El naixement de l'Esquellot

Setembre 1.976

Abril 1.977


EDITORIAL

desembre 1.978

Hola amics ¡

Teniu a les mans un nou butlletí de I'Associació de Veïns.Si fins ara ha sortit molt de tant en tant, a partir d'aquest número us arribarà amb regularitat, ja que considerem que la seva funció és important.

Entenem que aquest butlleti ha de ser portaveu de I'Associació de Veïns i a la vegada s'ha de convertir en una eina de comunicació, és a dir, d'informació, de debat i d'intercanvi, obert a tots els que vivim al barri.

Tots, grans i xics, homes i dones, joves, jubilats, per a tots hi haurà cabuda en aquest butlletí. Cal que hi feu aportacions, ja sigui a través d'articles, de notícies, de comentaris i de suggeriments als responsables de la seva publicació.

Si al carrer de casa hi ha poca Ilum a la nit, o a la cantonada hi ha un solar sense vallar ple d'escombraries....., si les festes del barri t'agraden o no t'agraden i tens una idea, una proposta a fer...., si com a vianant no es respecten els teus drets o si tu que vas amb cotxe penses que un altre muntatge de la circulació fóra més viable...., tot això i moltes coses més interessen a d'altres persones, interessen al veí.

Només amb la participació de tots serà possible aconseguir que sigui una eina vàlida per als que vivim en el barri.

 


Desembre 1.978

Febrer 1.979

Enrere