Enrere

Els números del Barri

El barri de la Barriada Saldes-Plaça Catalunya es un dels més poblat de Manresa, a desembre de 1999 tenia 6631 veïns en el cens municipal.

Aquest es un barri relativament jove en comparació amb altres barris de la ciutat (Barri Antic, Escodines). Podem molt bé afirmar que el desenvolupament del barri va començar a partir del 1936, però dels anys 60 als 80, va ser quan el barri es va consolidar després de un període de construcció frenètica que va omplir gairebé tots els espais lliures.

Durant els darrers 15 anys la població del barri s’ha mantingut pràcticament estacionaria, si bé creiem que la disminució en algunes zones del barri s’ha vist compensada per la urbanització de noves zones (entorn del Pujolet i entorn del passatge Tudela), i també per la substitució d’antigues fàbriques per habitatges de nova construcció.

A continuació us presenten diferents estadístiques del barri des l’any 1986 fins al 1999, on podreu veure diferents característiques dels habitants del nostre barri.

Per fer aquesta breu estadística de la població del barri, ens ha servit de base el llibre escrit per Ramon Canal i Oliveras titulat "Manresa: els seus barris i les seves associacions de veïns" i les dades estadístiques facilitades per l’Ajuntament de Manresa

 

1.986 1.990 1.996 1.999
Població        

Total

6549 6535 6565 6631
homes 3201 3198 3188 3195
dones 3348 3337 3377 3436
0-14 anys 1368 1174 908 850
15-29 anys 1490 1536 1484 1409
30-64 anys 2843 2883 2959 3047
mes de 65 848 942 1214 1325
 
Orígen        
prov Barcelona 4834 4689 4916 5001
resta de Catalunya 356 341 303 282
Resta de l'estat 1306 1313 1268 1234
estrangers 52 59 78 114
no catalogats 1 133    
 
Nivells d'estudis        
sense estudis 2125 2205 1330 1458
de primaria a EGB 2on cicle 2929 2845 2938 2902
Formacio profesional 1007 989 1427 1438
estudis grau mig i sup 488 500 870 833
 
Coneixement del català         
no l'enten 226 384 184  
l'enten 528 546 539  
el parla, llegeix i l'escriu 3272 3182 3899  
 
Comportament electoral        
C i U 47,92 45,47 38,12 28,86
PSC-PSOE 30,52 45,47 26,93 38,14
E.N.M - ERC 9,93 13,72 15,34 14,37
A.P.- PP 6,71 7,71 10,31 7,28
Iniciativa - IC, EUiA 2,71 4,58 7,98 5,05
Altres 1,42 2,46   3,38
Abstenció 28,09 42,27 40,57 44,69
 
Situació laboral        
ocupat 2187   2474  
aturat/busca 1era feina 411   476  
estudiant 1656   1380  
feines de la casa 858   546  
jubilat o pensionista 1081   1461  
altres 356   228  

 

 
Enrere