Al barri de la Balconada es desenvolupen diversos projectes per tal de donar resposta a les necessitats que tenen els veïns i veïnes del barri i d’aquesta manera facilitar la millorar de la seva qualitat de vida i de l’entorn on viuen .

Amb la intenció d’adequar els objectius del projectes a la realitat, es porten a terme diverses accions periòdiques per tal de determinar quines son les línies de treball que ha de seguir el PDC .

Per a fer-ho es porten a terme taules d’entitats i serveis, en les quals els col·lectius associats i el tècnic que treballen al barri fan una diagnosi d’allò que es necessari al barri .

Els projectes es porten a terme amb el suport i la col·laboració de les entitats del barri per tal de potenciar l’efecte multiplicador que te el treball en xarxa .

El PDC col·labora amb els entitats oferint suport tècnic en aquelles iniciatives que es vulguin impulsar des de l’àmbit associatiu.

 

Carta de Serveis del PDC de la Balconada

 

SOM DE LA BALCO- Memòria del barri

TALLER ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA

SUPORT A ASSOCIACIONS