Contacte

Per comentaris i suggeriments podeu escriure a:
patrimonicultural@ajmanresa.cat

Si identifiqueu algun esdeveniment, indret o persona que no veieu esmentat en el peu de foto, us agrairem que ens ho feu saber. Indiqueu-nos a quin apartat correspon la foto i en quina posició de la galeria de fotos està situada. (ex. Apartat "Fotos no identificades"  / foto 2)