El convent de les Caputxines

El convent de les Caputxines havia estat fundat l’any 1638 i en la construcció del seu claustre es van reaprofitar columnes i capitells gòtics del desaparegut monestir de Valldaura, que es trobava a l’inici del carrer del Cós. L’edifici del convent, molt auster, ja va patir importants destrosses durant la Setmana Tràgica (1909), però s’havia respectat el claustre. Amb l’inici de la guerra es va enderrocar tot el convent, claustre inclòs. Josep M. Rosal, segurament conscient de la importància artística dels capitells del claustre, va fer un ampli reportatge fotogràfic de les columnes i dels capitells gòtics mentre s’estava duent a terme l’enderroc.

Acabada la guerra es va reconstruir el convent i el claustre, per al qual es van tornar a utilitzar els capitells i columnes que s’havien salvat i guardat al Museu que, durant el període de la guerra, es va instal·lar a la Cova de Sant Ignasi.