Colònies escolars

L’estiu de 1931, i durant els anys següents, l’Ajuntament republicà va organitzar colònies escolars, en aplicació dels corrents de la nova pedagogia moderna que proposava la realització de les colònies com a complement de les activitats formatives dels infants. Així mateix, es van fer pensant en què en poguessin gaudir els nens i nenes de les famílies de classes menys afavorides, prèviament seleccionats pels mestres nacionals i després de passar una revisió mèdica que feien els metges municipals.
Les colònies de l’any 1931 –a les quals creiem que correspondrien les fotografies fetes per Josep M. Rosal- van tenir lloc a Moià. Les dels anys posteriors es van fer a Berga i a Pineda de Mar.