Sant Joan de Déu

El juny de 1931 van començar les obres de construcció del sanatori de Sant Joan de Déu, propietat de l’orde dels Germans Hospitalaris de Sant Joan de Déu, gràcies al llegat testamentari de l’industrial Francesc de Paula March i Muntada. Les obres van durar un any, i es van inaugurar el dia 19 de juny de 1932 amb la presència del bisbe Joan Perelló, del provincial de l’orde de Sant Joan de Déu, Guillem Llop, i de diverses autoritats i personalitats locals, civils i religioses, encapçalades pel tinent d’alcalde de Manresa, Francesc Marcet.